Đầu năm 2019, GTC thiết kế và thi công dự án nhà xưởng dịch vụ cho thuê GT-Industrial Nhơn Trạch 6

 

Vị trí: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch VI, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Ngày thành lập: 06/2019

Tổng diện tích đất: 33.570 m2

Tổng diện tích nhà xưởng: 19.682 m2

Cấp điện: Lưới điện quốc gia: 22KV, công suất điện cung cấp cho Nhơn Trạch 6 là 189MVA

Cấp nước: Nhà máy cấp nước Hồ Cầu Mới, tổng công suất 120,000 m3/ ngày đêm

Hệ thống xử lý nước thải: tổng công suất 90,000 m3/ ngày đêm

Hình ảnh thiết kế nhà xưởng: