Lễ Động Thổ khởi công xây dựng dự án nhà máy Lippovitan

Ngày 14/12/2021, GTC đã chính thức làm lễ khởi công xây dựng Dự án nhà máy Lippovitan.

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng diện tích xây dựng: 33,673 m2

Buổi Lễ Động Thổ đã được tiến hành với đầy đủ các nghi thức truyền thống và có sự tham gia của Đại diện Chủ Đầu tư, Nhà thầu cùng các đơn vị khách mời.  

Một số hình ảnh của buổi Lễ Động Thổ: