Công trình: Nhà máy Lipovitan

Địa điểm: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH Taisho Việt Nam.

Thời gian thi công: 6 tháng.

Diện tích xây dựng: 33,673 m2

Gói thầu: thi công xây dựng nhà máy mới và cải tạo nhà máy cũ