Công trình: Nhà xưởng Sao Dầu – Logos

Địa điểm: KCN Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Chủ Đầu Tư: Công ty CP Sao Dầu.

Thời gian thi công: 4 tháng.

Diện tích xây dựng: 51, 840 m2

Gói thầu: thi công kết cấu, hạ tầng nhà máy.