Đầu năm 2019, GTC thiết kế và thi công dự án nhà xưởng dịch vụ cho thuê GT-Industrial Nhơn Trạch 6

Đầu năm 2019, GTC cùng bộ phận thiết kế GTSI ký kết hợp đồng Thiết Kế & Thi Công dự án nhà xưởng dịch vụ cho thuê GT-Industrial Nhơn Trạch 6 với diện tích đất là 33570m2, mật độ diện tích xây dựng xưỡng 18875 m2 đạt ~56%, thấp hơn qui định cho phép vì dành nhiều diện tích cho cây xanh và hạ tầng, vĩa hè rộng 5.5m thoáng mát tạo cảnh quan , tỷ lệ mật độ cây xanh chiếm hơn 20% , và đường giao thông rộng cùng với 2 cổng kiểm soát ra vào, mật độ đường chiếm 22% diện tích đất, đảm bảo việc lưu thông được thông suốt cho tất cả loại xe khi vào khu, tạo thành không gian xanh sạch và đảm bảo môi trường sản xuất cho các doanh nghiệp.

Địa điểm: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai.

Hình ảnh thiết kế nhà xưởng: