Ngày 10/04/2019 Công ty Gia Thùy cùng Công ty GTSI ký kết hợp đồng thiết kế & thi công nhà máy DP tại Bình Dương

Năm 2019, Công Ty TNHH Gia Thùy kết hợp cùng với Công Ty GTSI ký kết hợp đồng thiết kế & thi công nhà máy DP với tổng diện tích xây dựng rộng 28.500 m2 tại KCN Vsip II - A, Đường 11, tỉnh Bình Dương.