GTC cùng bộ phận thiết kế ký kết hợp đồng thiết kế & thi công nhà máy Nankai giai đoạn 2

Ngày 28/03/2018, GTC cùng bộ phận thiết kế GTSI ký kết hợp đồng Thiết Kế & Thi Công dự án nhà máy Nankai giai đoạn 2 với tổng diện tích 18.000 m2. Trong đó ở giai đoạn 1 diện tích xây dựng 6000m2 , giai đoạn 2 có diện tích 13500m2.

Địa điểm : KCN Nhơn Trạch 3 - giai đoạn 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.