Năm 2019, Bộ phận thiết kế công ty ký kết hợp đồng thiết kế nhà máy JIC tại tỉnh An Giang

Ngày 10/10/2019, Công ty ký hợp đồng thiết kế nhà máy JIC với tổng diện tích đất 39.000 m2 (diện tích xây dựng 11.000 m2) tại Cụm CN Tân Trung, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Việt Nam. 

Một số hình ảnh nhà máy JIC: