GTC Chúc mừng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập CÔNG CHÁNH PHÚ THỌ - XÂY DỰNG BÁCH KHOA 1957 - 2017

 Năm 1957, Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ được thành lập và là tiền thân của trường Đại học Bách Khoa ngày hôm nay.

Năm 1972, Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật được đổi thành Học viện Quốc gia Kỹ thuật, là cơ sở duy nhất đào tạo kỹ sư và cán sự tại miền Nam lúc bấy giờ. Năm 1974, Học viện Quốc gia Kỹ thuật trong Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức (bao gồm cả ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Nông Lâm).

Năm 2017 Trường Đại học Bách Khoa kỷ niệm 60 năm thành lập và GTC tự hào là nhà tài trợ và đồng hành cùng Trương Đại Học Bách Khoa.

GTC xin chúc Trường Đại Học Bách Khoa thành công hơn trong con đường đào tạo nhân tài và  ngày càng lớn mạnh.