GTC đào tạo và cập nhật khóa học “ISO 9001:2015 & OHSAS 18001:2007” cho CBNV công ty.

Sau thành công của khóa học đợt 1 và GTC đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2008 & OHSAS 18001:2007.

Nay, nhầm nâng cao nhận thức và cập nhật kịp thời những thông tin mới nhất về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và OHSAS 18001:2007. GTC tổ chức khóa học đợt 2 cho nhân viên của Công ty với phương châm " Uy tín - Chất lượng - Phục vụ và Phát triển".