Đầu năm 2016, Bộ phận thiết kế công ty ký hợp đồng thiết kế khách sạn 3 sao tại Nha Trang

Đầu năm 2016, Bộ phận thiết kế công ty ký hợp đồng thiết kế khách sạn 3 sao tại Nha Trang