GTC đầu tư gần 5 tỷ dàn giáo nêm mạ kẻm và các thiết bị phục vụ cho thi công

Từ năm 2015 đến nay, công ty TNHH Gia Thùy đầu tư gần 5 tỷ dàn giáo nêm mạ kẻm và các thiết bị phục vụ cho thi công các dự án cao tầng