GTC đầu tư gần 3 tỷ dàn giáo nêm mạ kẻm và các thiết bị phục vụ cho thi công

Từ năm 2015 đến nay công ty đầu tư gần 3 tỷ dàn giáo nêm mạ kẻm và các thiết bị phục vụ cho thi công các dự án cao tầng