Hoàn thành và bàn giao dự án Nhà liên kế Lucky Dragon

Tháng 10 năm 2015 GTC hoàn thành và bàn giao dự án Nhà liên kế Lucky Dragon, quận 9, TP. HCM, do tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư.