Bộ phận thiết kế ký hợp đồng thiết kế Showroom Auto Hoàng Long

Tháng 9 năm 2015 , bộ phận thiết kế ký hợp đồng thiết kế Showroom Auto Hoàng Long, tại Thủ Đức, TP. HCM