Bàn giao nhà máy Amway tại khu công nghiệp VSIP 2

Tháng 01 năm 2015 GTC bàn giao nhà máy Amway tại khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng để đưa vào sử dụng