Lễ Động Thổ khởi công xây dựng công trình Nhà máy Sợi Freetex

Ngày 20/06/2017, GTC đã chính thức làm lễ khởi công xây dựng Công trình: Nhà máy Sợi Freetex, Số 153, Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam-Singapore, xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng  Ngãi, do Công Ty TNHH Freetex Group (Việt Nam) làm Chủ Đầu Tư

Thời gian thi công: 07 tháng

Buổi Lễ Động Thổ đã được tiến hành với đầy đủ các nghi thức truyền thống và có sự tham gia của Đại diện Chủ Đầu tư, Nhà thầu.  

Một số hình ảnh của buổi Lễ Động Thổ: