Năm 2017 GTC đã trúng thầu thiết kế 2 dự án nhà máy sợi ở Long An và Quãng Ngãi

Năm 2017 GTC đã trúng thầu thiết kế 2 dự án nhà máy sợi ở Long An và Quãng Ngãi