Lễ khởi công xây dựng Dự án môi trường nước TPHCM lần thứ hai. Gói J: Mở rộng nhà máy xử lý nước thải

Ngày 27/03/2017, GTC đã chính thức làm lễ khởi công xây dựng Dự án môi trường nước TPHCM lần thứ hai. Gói J: Mở rộng nhà máy xử lý nước thải.  

Địa chỉ: Ấp Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian thi công: 10 tháng

Buổi Lễ Động Thổ đã được tiến hành với đầy đủ các nghi thức truyền thống và có sự tham gia của Đại diện Chủ Đầu tư, Nhà thầu cùng các đơn vị khách mời.  

Một số hình ảnh của buổi Lễ Động Thổ: