Dự Án Nhà máy Matai – Giai đoạn 2

 

Địa điểm: Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7, TP. HCM.

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Matai Việt Nam.

Hạng mục công việc: Lắp đặt cửa “Hight speed door” và hệ thống cơ điện.

Tổng diện tích: m2

Thời gian hoàn thành: 3.5 tháng