Công trình: Nhà máy Soltec Vina

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai.

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Soltec Việt Nam.

Hạng mục công việc: Tư vấn pháp lý, Thiết kế & Xây dựng và Cung cấp lắp đặt thiết bị điện

Tổng diện tích: 5.000 m2

Thời gian hoàn thành: 4 tháng