Công trình: Nhà xưởng Hotta Việt Nam

Địa điểm: KCN Bàu Bàng, Bình Dương.

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Hotta Việt Nam.

Hạng mục công việc: Tư vấn pháp lý, Thiết kế & Xây dựng, Cung cấp lắp đặt thiết bị điện.

Tổng diện tích: 3,000 m2.

Thời gian hoàn thành: 6 tháng.