Công trình: Nhà xưởng Matai Việt Nam

Địa điểm: Khu Chế Xuất  Tân Thuận, Quận 7, TP. HCM.

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Matai Việt Nam.

Hạng mục công việc: Tư vấn pháp lý, Thiết kế & Xây dựng, Cung cấp lắp đặt thiết bị điện.

Tổng diện tích: 11,000 m2.

Thời gian hoàn thành: 9 tháng