Công trình: Nhà xưởng Dunlopillo

Địa điểm: KCN vsip, Bình Dương.

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Dunlopillo Việt nam.

Hạng mục công việc: Tư vấn pháp lý, Thiết kế - xây dựng, Cung cấp lắp đặt thiết bị điện.

Tổng diện tích: > 8.000m2.

Thời gian hoàn thành: 6 tháng.