Công trình: Water Plant - KCN Long Đức, Đồng Nai

Địa điểm: thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Chủ Đầu tư: Công ty Đầu Tư Long Đức.

Hạng mục: Thiết kế & xây dựng Nhà máy nước. 

Tổng diện tích: > 1,000 m2. 

Thời gian thi công: 6 tháng