Dự Án Nhà Văn Phòng KCN Long Đức

Địa điểm: KCN Long Đức - thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chủ Đầu tư: Công ty Đầu Tư Long Đức

Hạng mục công việc:  Thiết kế, xây dựng và hoàn thiện nhà văn phòng.

Tổng diện tích: > 1,000 m2. 

Thời gian thi công: 6 tháng.