Dự Án Nhà Máy Thiên Nam 5

Địa điểm: KCN dệt may Bình An, Dĩ An, Bình Dương.

Chủ Đầu tư: Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Thiên Nam.

Hạng mục thi công: Xây dựng nhà xưởng, văn phòng, hạ tầng và các hạng mục phụ trợ.    

Tổng diện tích: > 22.000 m2

Thời gian thi công: 6 tháng.