Dự Án Nhà Máy FUJI CARBON

Công ty Fuji-Carbon vốn đầu tư 100% từ nước ngoài, GTSI nâng cấp sửa chữa nhà máy.

CĐT: Công ty TNHH Fuji-Carbon Việt Nam

Dịch vụ: GTSI thiết kế kiến trúc, kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, cơ điện, thiết kế ngoại thất.

Địa điểm: Lô 222, Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Qui mô: m2

Giai Đoạn: 2016