Dự Án Nicca Vietnam

Địa điểm: KCN Amata, Bình Dương.

Chủ Đầu tư: Cty TNHH Nicca Vietnam

Hạng mục công việc: Thi công Giai Đoạn 2, dự án mở rộng Nhà xưởng & Nhà Kho.

Tổng diện tích: 25,000 m2.

Thời gian hoàn thành: 6 tháng.