Công trình: Nhà Văn Phòng, Nhà nghỉ & Nhà Ăn, Nhà Tắm , Nhà xe của Cty TNHH Sailun Việt Nam

Địa điểm: KCN Phước Đông – Tỉnh Tây Ninh.

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Sailun Việt Nam.

Hạng mục thi công: Tư vấn pháp lý; Xây dựng nhà văn phòng, Nhà ăn, nhà nghỉ, nhà xe, hạ tầng và các hạng mục phụ trợ; Cung cấp lắp đặt thiết bị cơ điện.

Tổng diện tích: 10,000 m2

Thời gian thi công: 5 tháng