Dự án khách sạn Nha Trang

Địa điểm : Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hạng mục công việc : Tư vấn hồ sơ pháp lý, thiết kế kiến trúc và kết cấu, thi công cơ điện

Diện tích: 30.000m2 - 22 tầng