Công trình: Thi công Nhà máy Sợi Freetex

Địa điểm: Số 153, Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam-Singapore, xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng  Ngãi

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Freetex Group (Việt Nam) 

Hạng mục công việc: Thi công xây dựng nhà xưởng.

Thời gian hoàn thành: 07 tháng.