Công trình: Thi công xây dựng Dự án môi trường nước TPHCM lần thứ hai. Gói J: Mở rộng nhà máy xử lý nước thải

 

Công trình: Thi công xây dựng Dự án môi trường nước TPHCM lần thứ hai. Gói J: Mở rộng nhà máy xử lý nước thải

Địa chỉ: Ấp Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian thi công: 10 tháng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------