Công trình: Công ty TNHH Pepperl+Fuchs Việt Nam.

Địa điểm: Đường số 20, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP. HCM

Chủ Đầu tư: Công ty Pepperl + Fuchs Việt Nam

Hạng mục thi công: Thi công cải tạo, sửa chữa lắp đặt hệ thống ống thông gió Sơn nước lại cho toàn bộ nhà máy.

Thời gian thi công: 2 tháng.