Công trình: Nhà máy sản xuất chức năng AMWAY

Địa điểm: VSIP II-A, Bình Dương, Việt Nam.

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH AmwayViệt Nam

Hạng mục thi công: Xây dựng nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ

Tổng diện tích: > 27,800 m2

Thời gian thi công: 7 tháng