Công trình: Khu Ký Túc Xá Công Nhân - Gói thầu 01 của Công Ty TNHH Sailun Việt Nam

Địa điểm: KCN Phước Đông – Tỉnh Tây Ninh. 

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Sailun Việt Nam.

Hạng mục thi công: Xây dựng hạ tầng KTX và các hạng mục phụ trợ; Cung cấp lắp đặt đường ống; Hệ thống thoát nước mưa + Thải và hệ thống ống ngầm M&E ngoài nhà KTX.

Tổng diện tích: ……m2

Thời gian thi công: 04 tháng