Dự Án Nhà Máy Sợi Freetex

 Địa điểm: Số 153, Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam-Singapore, xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng  Ngãi

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Freetex Group (Việt Nam) 

Hạng mục công việc: Thi công xây dựng nhà xưởng.

Thời gian hoàn thành: 07 tháng.