Dự án khách sạn Nha Trang

 

Địa điểm: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hạng mục công việc: Tư vấn hồ sơ pháp lý, thiết kế kiến trúc và kết cấu, thi công cơ điện

Diện tích: 30.000m2 - 22 tầng

Một số hình ảnh khách sạn Nha Trang: