Công trình: Thi công cải tạo nhà máy Thiên Nam 6

Địa điểm: KCN Dệt May Bình An, Dĩ An,  Bình Dương.

Chủ Đầu tư: Công ty CP ĐT & PT Thiên Nam

Hạng mục công việc: Thi công xây dựng nhà xưởng.

Tổng diện tích: 120.000m2.

Thời gian hoàn thành: 6 tháng.