Công Trình: Nhà máy Anova Feed Đồng Nai của Chi Nhánh Đồng Nai - Công ty CP Anova Feed

Địa điểm: Khu công nghiệp Dầu Giây - Lô G8, Đường 6A, KCN Dầu Giây, xã Bàu Hàm 2, Thống Nhất,  Đồng Nai

Chủ Đầu tư: Công ty CP Thức Ăn Anovafeed

Hạng mục thi công: Thi công Xây dựng và cơ sở hạ tầng

Tổng diện tích đất: 60,000  m2

Thời gian thi công: 07 tháng